Rusland - importforbud

Rusland har indført importforbud af en række landbrugsvarer fra USA, EU landene, Canada, Australien og Norge.

Der er på nuværende tidspunkt oplyst, at importforbuddet er gældende fra d.8. august 2014, og ser umiddelbart ud til at vil ramme bredt på stort set alle fødevare.

International Handel skal gøre opmærksom på at der fra og med d. 8. august 2014, ikke kan underskrives certifikater for de produkter, som vil være omfattet af importforbuddet. Oversigt over produkterne fremgår af listen på denne side, som er de oplysninger vi har modtaget fra de russiske myndigheder.

International Handel vil fremadrettet forsøge, at orientere om importforbuddets omfang og udvikling.
Bemærk at listen er opdateret 3. juni 2016.

Tekst med fed skrift, indikerer Ruslands seneste ændringer til listen af 27. maj 2016. 

List of agricultural products, raw materials and foodstuffs originating from the United States, countries of the European Union, Canada, Australia and the Kingdom of Norway, and that are banned for imports to the Russian Federation for a period of one year

HS Code

HS Code

Name of product*) ***)

0201

Meat of bovine animals fresh or chilled

0202

Meat of bovine animals frozen
(Except goods intended for manufacturing baby food subject to confirmation of the end-use of the imported goods by the Ministry of Agriculture of the Russian Federation in line with the order established by the Ministry and within the limits of permitted volume of imports of indicated goods approved by the Ministry)

0203

meat of swine (pork), fresh, chilled or frozen

0207

meat and edible offal of poultry indicated in line 0105, fresh, chill or frozen (Except goods intended for manufacturing baby food subject to confirmation of the end-use of the imported goods by the Ministry of Agriculture of the Russian Federation in line with the order established by the Ministry and within the limits of permitted volume of imports of indicated goods approved by the Ministry)

out of 0210**

meat salted, in brine, dried or smoked

out of 0301**

Live fish (excluding hatchlings of salmon (Salmo salar) and trout (Salmo trutta)

0302,0303,0304,0305,0306, 0307,0308

Fish and crustaceans, molluscs and other invertebrates
(excluding oyster and mussel breeding material)

out of 0401**, out of 0402**, out of 0403**, out of 0404**, out of 0405**, out of 0406**

Milk and dairy products (excluding lactose-free milk and lactose-free milk products) (except for specialized lactose-free milk and specialized lactose-free dairy products for diet medical nutrition and diet prophylactic nutrition)

0701(excluding 0701 10 000 0),0702 00 000,0703 (excluding 0703 10 110 0),0704,0705, 0706,0707 00,0708,0709,0710, 0711,0712 (excluding 0712 90 110 0),0713 (excluding 0713 10 100 0), 0714

Vegetables, edible roots and tubers (excluding seed potatoes, seed onion, sugar maize hybrid for planting, peas for planting)
(Except goods intended for manufacturing baby food subject to confirmation of the end-use of the imported goods by the Ministry of Agriculture of the Russian Federation in line with the order established by the Ministry and within the limits of permitted volume of imports of indicated goods approved by the Ministry)

0801,0802,0803,0804,0805, 0806,0807,0808,0809,0810, 0811,0813

Fruit and nuts

1601 00

sausages  and similar products of meat, meat offal or blood; final food products based thereon 

Out of 1901 90 110 0**,

Out of 1901 90 910 0**

Out of 2106 90 920 0**,

Out of 2106 90 980 4**,

Out of 2106 90 980 5**,

Out of 2106 90 980 9**

Food or finished products (excluding biologically active supplements; vitamin-mineral complexes; flavour additives; protein concentrates (of animal and plant origin) and their mixtures; food fivers; food additives (including complex ones)* For the purposes of the application of this list, one should be guided solely by the CN CODE, name of product is shown for convenience.

** For the purposes of the application of this position, one should be guided both by a CN CODE, and the name of the product.

*** Except for goods destined for baby food.

8. august 2014

Den danske ambassade i Moskva, har oplyst at myndighederne i Rusland, fra d. 6. august afviser alle forsendelser som ankommer til Rusland, som er omfattet af det indførte importforbud. Det er derfor Fødevarestyrelsens opfattelse, at alle forsendelser på vej til Rusland, som ikke er importeret til Rusland inden 6. august, og som er omfattet af forbuddet, må forventer at blive afvist ved ankomst.Der er stadig mulighed for at udstede præcertifikater for eksport Rusland. Rusland har lukket for importen, men ikke taget danske virksomheder af listen. Det betyder at der stadig kan udstedes præcertifikater som hidtil.Af det underskrevne russiske Dekret som beskriver importforbuddet, fremgår det at det vil have et års løbetid. Fødevarestyrelsen, kan derfor på nuværende tidspunkt ikke sige noget om udsigterne til at forbuddet ophæves, og hvornår eksporten af danske produkter igen kan genoptages. Men det må forventes at kunne tage lang tid.Det fremgår desuden, at forbuddet ikke omfatter produkter beregnet til babymad.Fødevarestyrelsen vil på denne side, forsøge at præsentere relevante oplysninger om importforbuddet. Skulle der ske væsentlige ændringer i forhold til importforbuddet, vil dette ligeledes blive meldt ud i et ekstraordinært nyhedsbrev fra Certifikatdatabasen. Det kan derfor være en god idet at abonnere på nyhedsbrevet - Nyt fra Certifikatdatabasen, hvis man vil orienteres om væsentlige ændringer i forhold til importforbuddet.  Man kan tilmelde sig Nyhedsbrevet – Nyt fra Certifikatdatabasen, her.12. august 2014

International Handel har fået oplyst af den danske ambassade i Moskva, at de russiske myndigheder har oplyst, at eksport fra Grønland go Færøerne ikke er omfattet af importforbuddet.Ligeledes har den danske ambassade i Moskva bekræftet, at både Hviderusland og Kazakhstan, som er medlemmer af Toldunionen med Rusland, ikke vil indtroducere det russiake importforbud i de to lande. De vil dog sikre sig, at produkter som eksporteres fra de lande, som er berørt af importforbuddet, ikke kanaliseres til Rusland, via hhv. Hviderusland og Kazakhstan.  21. august 2014

Rusland har d. 20. august 2014 meddelt ændringer til listen med produkter som er omfattet af importforbuddet. Listen ovenfor er derfor opdateret på baggrund af EU-Kommissionens oversættelse af den reviderede liste fra Rusland.Vær opmærksom på noterne og, at der kan være et behov for både at forholde sig til toldkoden og beskrivelsen af produktet.  De nye ændringer er markeret med skrift i kursiv i listen for, at synliggøre hvilke ændringer der er meddelt pr. 20. august 2014.


20. oktober 2014

Rusland har d. 20. oktober 2014 meddelt at de vil foretage stramninger af listen med produkter som er omfattet af importforbuddet. Argumentationen herfor skulle være overtrædelser fra en række lande, som har eksporteret produkter, som ikke har opfyldt de russiske kriterier for import.


Fødevarestyrelsen har endnu ikke modtaget nogen konkrete informationer om omfanget af de kommende stramninger, og hvilke produkter der vil blive omfattet. De russiske myndigheder har dog oplyst at stramningerne vil blive indført fra d. 21. oktober 2014.


På denne baggrund kan Fødevarestyrelsen ikke udelukke at virksomheder som har produkter på veje til Rusland, kan opleve problemer ved ankomst til den russiske grænse.


Fødevarestyrelsen vil her på siden orientere om stramningerne af importforbuddet, så snart der modtages yderligere information.
21. oktober 2014 - Rusland - Eksportrestriktioner

Fødevarestyrelsen har modtaget yderligere oplysninger omkring de varslede stramninger gældende fra d. 21. oktober 2014.
 
EU-Kommissionen har modtaget et brev fra de Russiske myndigheder, som præciserer, at Rusland fra d. 21. oktober vil indføre midlertidige restriktioner for import af en række produkter, som også angivet i Fødevarestyrelsens varsel af 20. oktober 2014.
 
De russiske myndigheder begrunder de varslede restriktioner med, fund af stoffer som strider mod de russiske veterinære betingelser for import af visse produkter eksporteret fra EU til Rusland, herunder også Danmark. Det drejer sig om fund af tungmetaller og chloramphenicol.
 
Ifølge de russiske myndigheder, skulle alle produkter, som er afsendt før 21. oktober, og som ankommer til den russiske grænse inden d. 26. oktober kunne importeres, efter almindelige procedurer, efterfulgt af laboratorietest i relation til produkternes sikkerhed.
 
Ifølge Kommissionen drejer det sig om følgende varer (angivet med toldkoder):
·          Spiselige slagtebiprodukter af kvæg og svin (fra toldkode 0206 og 0210)
·          Spiseligt mel og pulver af kød og slagtebiprodukter (fra toldkode 0210)
·          Fedt inkl. spæk (toldkode 1501)
·          Talg fra kvæg (fra toldkode 1502)
 
Restriktionerne vil fremgå af Eksportrestriktionslisten, idet disse restriktioner, ikke er direkte forbundet med importforbuddet. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksportrestriktioner.aspx
 
De her nævnte restriktioner, vil altså ikke fremgå af listen over produkter, som er omfattet af det russiske importforbud, som følge af de politiske sanktioner, men af listen med eksportrestriktioner, da de nye restriktioner er begrundet i veterinære mangler i forbindelse med eksport fra EU-lande.
 
Fødevarestyrelsen vil fortsat orientere om importforbuddet, hvis der modtages yderligere information. Informationer om importforbuddet kan findes på nedenstående link.
 
http://www.fodevarestyrelsen.dk/NR/exeres/AC39B222-CE40-4208-8B6F-CB6F76FF160E.htm?NRMODE=Unpublished&wbc_purpose=Basic&WBCMODE=PresentationUnpublished27. november 2014 – Rusland - yderligere eksportrestriktioner.


I tillæg til restriktioner udmeldt fra Rusland d. 21. oktober 2014, som også fremgår af Fødevarestyrelsens restriktionsliste, har de russiske veterinære myndigheder meldt yderligere produkter ud, som omfattet af restriktioner pr. 25. november 2014.

De nye restriktioner dækker biprodukter og fedt anvendt til fødevarer fra toldkode 1602.
Restriktionen er tilføjet restriktionslisten på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

International Handel, kan nævne at de berørte produkter, er omfattet af den nyligt indgåede protokol mellem Danmark og Rusland, for eksport af de produkter som er omfattet af de midlertidige restriktioner som blev indført 21. oktober 2014 mod alle EU-lande, med undtagelse af svinefedt.

Muligheden for eksport af disse produkter til Rusland forudsætter dog, at Rusland har inspiceret og godkendt virksomhederne forud for eksport.

Fødevarestyrelsen arbejder på, at få igangsat inspektion af danske virksomheder hurtigst muligt, med henblik på at genåbne eksporten for flest mulige virksomheder. 


18. december 2014 – Rusland - præcisering af restriktioner gældende fra 25. november 2014.


I tillæg til udmelding om Ruslands supplerende restriktioner pr. 25. november 2014, som også fremgår af Fødevarestyrelsens restriktionsliste, samt ovenstående opdatering, har de russiske veterinære myndigheder over for Kommissionen præciseret hvilke produkter som er omfattet af disse restriktioner .

De præciserede restriktioner dækker udelukkende biprodukter og fedt fra svin anvendt til fødevarer fra toldkode 1602.
Præciseringen er tilføjet restriktionslisten på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

29. juni 2015 – Rusland - opdaterer importrestriktioner gældende fra 25. november 2014.


De russiske myndigheder har d. 25. juni 2015 annonceret at de har opdateret deres importforbud. Forbuddet forlænges med ny forventet udløbsdato 5 august 2016. I forbindelse med forlængelsen af forbuddet, har man ændret nogle enkelte detaljer på listen. herunder en accept af avlsmateriale for østers og muslinger, samt en præcisering af laktosefri  mælkeprodukter.13. august 2015 - Rusland - Island omfattet af den russiske embargo.

Island er pr. 13. august 2015 blevet omfattet af den russiske embargo.

Dette betyder, at FVST ikke længere kan udstedes omladningscertifikater på islandsk fisk og fiskevarer, der omlades i Danmark med henblik på eksport til Rusland.


3. juni 2016 - Rusland lemper russisk embargo for specifikke produkter.


Rusland har d. 27. maj 2016 offentliggjort Resolution no. 472, i tillæg til den russiske resolution af 7. august 2014 (no. 778), som effektuererede de russiske importrestriktioner beskrevet ovenfor. 

Resolution no. 472 af 27. maj 2016, lemper importrestriktionerne for visse produkter, specifikt i relation til produktion af babymad. Produktgrupperne som er lempet er produkter af okse- og fjerkrækød, samt grønsager, med CN/KN koderne 0202, 0207, 0710 og 0712.
 
Lempelserne er tilknyttet en bemærkning om, at undtagelsen gælder for varer bestemt til fremstilling af babymad, som skal bekræftes for den endelige anvendelse af de indførte varer af Ministeriet for Landbrug i Den Russiske Føderation i overensstemmelse med de procedurer, der opstilles af ministeriet og indenfor grænserne af tilladt importmængde af de angivne varer, der er godkendt af ministeriet.

Fødevarestyrelsen har endnu ikke modtaget nogen informationer om, at Ministeriet for Landbrug i den Russiske Føderation har fastsat disse procedurer, hvorfor dette forventes at måtte afventes, inden der kan etableres eksport af de berørte produkttyper.  


6. juni 2016 - foreløbig præcision af Ruslands lempelser af importforbuddet.

Den danske ambassade i Moskva, har oplyst Fødevarestyrelsen om følgende præcisering af lempelserne:

"Oplægget til den nedenfor omtalte tilpasning i den russiske embargo på import af fødevarer er nu præciseret. Som det fremgår af nedenstående tabel, er de forudsete mængder meget begrænsede. Og den udvidede adgang vil alene gælde råvarer, der er bestemt til fremstilling af babymad. Det russiske landbrugsministerium vil inden for tre måneder udarbejde konkrete retningslinjer for forvaltning af ordningen med henblik på sikring mod omgåelse ved import til andre slutbrugere. Planen er, at importtilladelser skal udstedes på baggrund af ansøgninger fra fremstillingsvirksomheder."

 

Permitted volumes of import of goods to the Russian Federation,
intended for baby food

 

 

Name of product

Volume,

kg

0202309005

Veal, boneless, chopped, frozen, organic

25 000

Beef, boneless, chopped, frozen, organic

35 000

0207271009

Boneless turkey meat (carcass part), frozen, organic

15 000

0207141009

Chicken meat (gallus domesticus), frozen, boneless, organic

10 000

0710100000

Organic potatoes, cubes of 10mm, steamed, frozen

81 000

Organic potatoes, cubes of 4 mm, steamed, frozen

23 000

Organic potatoes, cubes of 6 mm, steamed, frozen

10 500

0710210000

Peas organic, peeled, steamed, frozen

17 000

0710220000

Green beans, organic,steamed, pieces

3 500

0710400000

Corn sugar (corn), organic, steamed, frozen

20 000

0710809500

Courgette organic steamed, pieces, frozen

101 000

Carots steamed, pieces, frozen

220 000

Pumpkin Organic, cubes, frozen

60 000

Onions organic, steamed, pieces, frozen

6 000

Leek organic, 20x20 mm cubes, frozen

1 500

Organic Broccoli, cubes, 5 cm, steamed, frozen

50 000

Cauliflower organic, steamed, pieces, frozen

56 000

Parsnip organic, pieces, steamed, frozen

4 500

Fennel organic, pieces, frozen

3 000

Celery organic, pieces, frozen

1 500

Beet organic, cubes 10mm, frozen

3 500

0712909000

Dill organic dried

200

Parsley organic dried

50 

 

Siden er oprettet d. 7. august 2014, og senest opdateret d. 6. juni 2016