Certifikatdatabase

Certifikatdatabasen indeholder certifikater til eksport af fødevarer, levende dyr, avlsmateriale (sæd, æg/embryoner), animalske biprodukter samt enkelte andre ting.

CERTIFIKATDATABASEN ER FLYTTET TIL ANDEN PLATFORM, OG NEDENSTÅENDE SØGEFUNKTION KAN IKKE LÆNGERE BENYTTES.

FIND CERTIFIKATDATABASEN PÅ FVST.DK -> SELVBETJENING -> PORTALER, DATABASEN OG INDBERETNINGER -> CERTIFIKATDATABASEN
Bemærk at der pr. 1. august 2012 indføres gebyr på udstedelse af veterinære certifikater. Du kan læse mere her.


Derudover indeholder certifikatdatabasen også Danmarks veterinære krav ved import af visse levende dyr, avlsmateriale og animalske biprodukter.

Certifikaterne i certifikatdatabasen er udarbejdede efter aktuelle behov og på anmodning fra brancheorganisationer og eksportører.

Fødevarestyrelsen bliver ikke nødvendigvis informeret, når importkrav bliver ændrede af modtagerlandet. 

Som eksportør er det derfor vigtigt altid sikre sig hos sin importør, at importkravene ikke er blevet ændret i forhold til de certifikater, der kan søges frem i certifikatdatabasen. 

Derudover kan der være indført importrestriktioner af tredjelandene. Tjek derfor altid eksportrestriktionslisten.

Bemærk, at Fødevarestyrelsen ikke må udstede certifikater, hvis forsendelsen allerede har forladt Danmark. Som eksportør skal du derfor sikre dig, at eksportcertifikatet er udstedt, inden du afsender dine varer eller dyr.

Vejledning til søgning i certifikatdatabasen

Tilmeld dig Nyhedsbrevet - Nyt fra Certifikatdatabasen
 • -- Alle --
  • Animalske biprodukter
  • Avlsmateriale
  • Diverse
  • Fødevarer
  • Levende dyr
  • Vegetabilske produkter
 • -- Alle Lande --
  • Afrika
  • Amerika
  • Asien og Stillehavsområdet
  • EU/EØS lande
  • Europa
  • Mellemøsten
  • Russisktalende lande
  • Tredjelande